Populära resor i framtiden

Det är omöjligt att veta vad som kommer hända i framtiden. Men ska man gissa på vad för resmål som kommer bli de populäraste i framtiden går det alltid att göra ett försök.

Hur vill folk resa?

För att förstå var de flesta kommer att resa i framtiden är det också viktigt att veta hur människor tänker. På vilket sätt kommer de vill resa? Och med vilka färdmedel, till vilka länder? Med tanke på att klimathotet lever i allra högsta grad är det dessutom något som kommer ge tydliga konsekvenser. Inte minst vad gäller hur de framtida generationerna kommer att reagera och agera.

En trolig utveckling är att det kommer ske mer turism inrikes. Det vill säga att resenärer väljer att resa inom det egna landet istället för att resa utomlands. Svenskar kommer att inse – inte minst efter pandemiåren – att Sverige har väldigt mycket att erbjuda. Både i söder, norr, väster och öster. Samma sak kommer då att gälla för fler turister i andra länder, då de lär inse att deras egna regioner, stater och länder har många fina saker att erbjuda dem.

Men det kommer fortfarande att ske turism till utlandet, det går inte att utesluta. Frågan är då till vilka länder som dessa turister kommer att resa. Det finns två rimliga alternativ. Antingen till ställen som kan erbjuda ett lugnt liv, där man kan bo och leva utan att öka utsläppen allt för mycket. Eller så väljer man resor till destinationer som i framtiden kommer erbjuda klimatsmarta resor i form av färdmedel eller liknande.

Rekommenderade artiklar