När folk väljer att resa

Människan har länge varit en resande varelse. Vare sig det handlar om livsnödvändiga resor med sin egen by för tusentals år sedan eller nöjesresor under 2000-talet har människan ofta varit i rörelse på något sätt.

Resa för nöje

Att resa är något som fler och fler anser vara på gränsen till en rättighet. Framför allt i det moderna samhället, och inte minst i väst. Men har det alltid varit så? Faktum är att världen på många sätt inte alls såg ut så här förut. I alla fall inte när det kommer till nöjesresor. Det är något som i synnerhet har tagit fart sedan 1970-talet, och under 2000-talet exploderat i en otrolig fart.

Bland de första svenska charterresorna gick till Spanien, ett land som sedan dess har skapat sig ett starkt band till svenskarna. Därefter har resorna till fler länder ökat. Italien och andra sydeuropeiska länder fortsatte att växa kraftigt.

Sedan kom ny marknaden upp. En av de största blev Thailand. Mängder av svenskar åkte årligen till landet i Asien, och det har de fortsatt att göra. Inget verkar kunna slita på svenskarnas glädje över att kunna åka ner dit. Många väljer till och med att köpa hus.

Har man alltid rest för nöje?

Men resor med flyg och bil, eller andra transportmedel, till Thailand, Spanien, Italien eller kanske USA har inte alltid varit en verklighet. Även om det kan kännas så för många svenskar är det inte så livet har sett ut i alla tider.

Trots det finns det ett antal saker som tyder på att människor under många epoker har varit ett rörligt folk. Människor var till exempel jägare och samlare, vilket innebär att man strövade omkring i olika delar av ett land och letade efter det som behövdes för att överleva.

Till slut valde dock människan att slå sig ner. Det vill säga att man insåg att det gick att bruka marken, och folk fokuserade mer på jordbruket. Men det här innebar inte slutet på resandet för människor, snarare tvärtom. Resorna blev tydligare just ”resor”. Förr var det enbart en del av livet, att vara på resande fot. Men nu tvingas folk att resa mellan olika städer, av olika anledningar.

En av de främsta anledningarna var för att hälsa på familj, släkt och vänner som bodde i en annan stad, eller i en annan by. Det handlade också om resor tack vare jobbet. Antingen personer som hade betydande roller och reste på grund av förhandlingar eller liknande. Men det kan även handla om pigor och drängar som reste mellan olika gårdar för att söka jobb, om än för dagen. Det här innebär att resandet i allra högsta grad har varit en del av människans natur under en lång tid.

Rekommenderade artiklar